เปิด ปิด และแจ้งเตือนระดับน้ำอันโตมัติ โดยใช้ Ultrasonic มาวัดระยะห่างของน้ำ หรือการ ปิด เปิด เป็นเวลาก็ได้
  • Admin
  • 2015-09-17 03:45:13
  • 3220