ดูความจุคงเหลือของ SDCARD ได้ ตั้งเวลาการบันทึกได้ รับค่าเฉลี่ยมาจาก Analog


  • Admin
  • 2015-09-17 15:21:56
  • 2882