โปรเจค เครื่องจ่ายยาและเตื่อนการให้ยาผ่านโทรศัพท์ และ SMS สามารถตั้งเบอร์โทรได้ ตั้งเวลาการเตือนได้ เตือนได้ ทั้งโทรทั้ง SMS สามารถเล่นไฟล์เสียงจาก SD CARD ได้ เป็นเสียงสำหรับเรียกเตือน
  • Admin
  • 2015-09-17 15:58:04
  • 3370