โปรเจควัดไฟสามเฟส Volt และ Watt เมื่อไฟดับให้ SMS แจ้งผ่าน Module SIM พร้อมทั้งบันทึกค่าพลังงาน PF Watt Volt RMS
  • Admin
  • 2015-09-17 16:21:05
  • 2842