IR Counter speed จับค่าวัดรอบ / อัตราเร็ว / จำนวนรอบต่อวิ rpm/min รอบต่อนาที rpm/sec รอบต่อวินาที rpm รอบปัจจุบันที่วัดได้ total รอบทั้งหมดที่นับได้


วีดีโอส่งงานคับ

  • Admin
  • 2015-09-17 03:16:13
  • 3337